B. Đặc điểm của dịch vụ Giao Đồ Ăn

  • Phí hoa hồng: AhaMove thu phí 20% của tài xế, tương tự dịch vụ Siêu Tốc, Siêu Rẻ và các đối tác sẽ chịu thuế GTGT và Thuế TNCN là 3,6% Giá cước: 15,000đ cho 3km đầu tiên và 5.000đ cho mỗi km tiếp theo.
  • Số điểm dừng: Đơn Giao Đồ Ăn chỉ có 1 điểm giao, tài xế nhận 1 đơn hàng/lần và giao hàng luôn
  • Thời gian giao hàng: Dưới 30 phút cho đơn hàng có khoảng cách dưới 3km (Đa số đơn Giao Đồ Ăn có khoảng cách giao hàng dưới 4km)

Vì sao nên nhận đơn Giao Đồ Ăn?

  • Lộ trình mỗi đơn ngắn nên thời gian giao hàng sẽ nhanh.
  • Phí hỗ trợ Giao Hàng Lên Lầu đến 5.000đ và tài xế hưởng trọn.
  • Tiền ứng ít, dao động 120,000đ – 150,000đ/đơn.
  • Phạm vi hoạt động nhỏ.
  • Hàng hoá gọn nhẹ, dễ vận chuyển.